Bắc Giang: Đình chỉ công tác chủ tịch xã Tiền Phong do lơ là phòng, chống dịch Covid-19 – YouTube

ubnd huyện yên dũng là từ khóa được tìm kiếm nhiều trong thời gian qua. Coin đầu tư giới thiệu bạn bài viết Bắc Giang: Đình chỉ công tác chủ tịch xã Tiền Phong do lơ là phòng, chống dịch Covid-19 – YouTube

Video Bắc Giang: Đình chỉ công tác chủ tịch xã Tiền Phong do lơ là phòng, chống dịch Covid-19 – YouTube

11,758 views • Jun 6, 2021 • UBND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vừa quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Học, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong, vì lơ là phòng, chống dịch Covid-19.

(*) Theo dõi thêm tại www.vtcnow.net

#nowtinmoi #vtcnow

ubnd huyện yên dũng-0
ubnd huyện yên dũng-0
ubnd huyện yên dũng-1
ubnd huyện yên dũng-1
ubnd huyện yên dũng-2
ubnd huyện yên dũng-2
ubnd huyện yên dũng-3
ubnd huyện yên dũng-3
ubnd huyện yên dũng-4
ubnd huyện yên dũng-4
ubnd huyện yên dũng-6
ubnd huyện yên dũng-6
ubnd huyện yên dũng-7
ubnd huyện yên dũng-7
ubnd huyện yên dũng-8
ubnd huyện yên dũng-8
ubnd huyện yên dũng-9
ubnd huyện yên dũng-9

Coin đầu tư cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Bắc Giang: Đình chỉ công tác chủ tịch xã Tiền Phong do lơ là phòng, chống dịch Covid-19 – YouTube ứng với keyword .