BẢNG GIÁ ĐẤT CỦ CHI 2020 + BẢNG GIÁ ĐẤT CỦ CHI 2020 – 2024 – YouTube

gia dat cu chi là từ khóa được tìm kiếm nhiều trong thời gian qua. Coin đầu tư giới thiệu bạn bài viết BẢNG GIÁ ĐẤT CỦ CHI 2020 + BẢNG GIÁ ĐẤT CỦ CHI 2020 – 2024 – YouTube

Video BẢNG GIÁ ĐẤT CỦ CHI 2020 + BẢNG GIÁ ĐẤT CỦ CHI 2020 – 2024 – YouTube

1,151 views • Feb 12, 2020 • BẢNG GIÁ ĐẤT CỦ CHI 2020 + BẢNG GIÁ ĐẤT CỦ CHI 2020 – 2024
Ngày 16/01/2020, UBND TP.HCM ban hành Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất TP hỒ Chí Minh trên địa bàn trong giai đoạn 2020 – 2024.
Theo đó, Bảng giá đất Huyện Củ Chi giai đoạn 2020 – 2024 này được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính phí và lệ phí trong quá trình quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;
– Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê;
#BảnggiáđấtcủchiGiờgiaiđoạn2020-2024

gia dat cu chi-0
gia dat cu chi-0
gia dat cu chi-1
gia dat cu chi-1
gia dat cu chi-2
gia dat cu chi-2
gia dat cu chi-3
gia dat cu chi-3
gia dat cu chi-4
gia dat cu chi-4
gia dat cu chi-5
gia dat cu chi-5
gia dat cu chi-6
gia dat cu chi-6
gia dat cu chi-7
gia dat cu chi-7
gia dat cu chi-8
gia dat cu chi-8
gia dat cu chi-9
gia dat cu chi-9

Coin đầu tư cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết BẢNG GIÁ ĐẤT CỦ CHI 2020 + BẢNG GIÁ ĐẤT CỦ CHI 2020 – 2024 – YouTube ứng với keyword .