[C#] – Cộng điểm thẻ Khách Hàng Thân Thiết ở Siêu thị _ If + Mảng | Học lập trình – YouTube

cách tính điểm coopmart là từ khóa được tìm kiếm nhiều trong thời gian qua. Coin đầu tư giới thiệu bạn bài viết [C#] – Cộng điểm thẻ Khách Hàng Thân Thiết ở Siêu thị _ If + Mảng | Học lập trình – YouTube

Video [C#] – Cộng điểm thẻ Khách Hàng Thân Thiết ở Siêu thị _ If + Mảng | Học lập trình – YouTube

6,723 views • Nov 15, 2012 • Ngành Lập Trình Trung Tâm Tin Học http://csc.edu.vn/lap-trinh-va-csdl
Nội dung bài học :
2. Công điểm của thẻ khách hàng thân thiết ở siêu thị (if + mảng)
 Mục tiêu:
– Sử dụng mảng (duyệt, tìm kiếm, thêm và cập nhật phần tử).
– Sử dụng cấu trúc if
– Ứng dụng vào bài toán thực tế: tính toán cộng điểm của thẻ khách hàng thân thiết ở siêu thị
 Yêu cầu:
– Nhập vào thông tin mã KH, tên KH, số tiền mua hàng, bấm nút cộng điểm để tính điểm.
– Dựa vào mã, nếu là khách hàng mới thì thêm vào rồi tính điểm, nếu là khách hàng cũ thì cập nhật số điểm mua hàng
– Nếu điểm mua hàng đủ hạn mức thì được chuyển lên loại thẻ kế tiếp:
 10.000 đồng = 1 Điểm Mua Hàng (ĐMH)
 Thẻ KH Thân Thiết: đăng ký làm thẻ miễn phí
 Thẻ KH Thân Thiết + 600 ĐMH = Thẻ Thành Viên Co.opMart
 Thẻ Thành Viên Co.opMart + 1600 ĐMH = Thẻ Thành Viên

” Mọi thông tin về các khóa Học Lập Trình của Trung Tâm Tin Học các bạn xem tại đây: http://csc.edu.vn/lap-trinh-va-csdl

cách tính điểm coopmart-0
cách tính điểm coopmart-0
cách tính điểm coopmart-1
cách tính điểm coopmart-1
cách tính điểm coopmart-2
cách tính điểm coopmart-2
cách tính điểm coopmart-3
cách tính điểm coopmart-3
cách tính điểm coopmart-4
cách tính điểm coopmart-4
cách tính điểm coopmart-5
cách tính điểm coopmart-5
cách tính điểm coopmart-6
cách tính điểm coopmart-6
cách tính điểm coopmart-7
cách tính điểm coopmart-7
cách tính điểm coopmart-8
cách tính điểm coopmart-8
cách tính điểm coopmart-9
cách tính điểm coopmart-9

Coin đầu tư cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết [C#] – Cộng điểm thẻ Khách Hàng Thân Thiết ở Siêu thị _ If + Mảng | Học lập trình – YouTube ứng với keyword .