Các mã lệnh của game đế chế Age of Empires – YouTube

lenh che là từ khóa được tìm kiếm nhiều trong thời gian qua. Coin đầu tư giới thiệu bạn bài viết Các mã lệnh của game đế chế Age of Empires – YouTube

Video Các mã lệnh của game đế chế Age of Empires – YouTube

10,439 views • Apr 3, 2020 • PEPPERONI PIZZA: Xin 1000 Foot, lương thực (xin thịt trong đế chế)

COINAGE: Lấy 1000 Gold (vàng)

WOODSTOCK: Lấy 1000 wood (gỗ)

QUARRY: Lấy 1000 stone (đá)
PHOTON MAN: Lính nguyên tử bắn laze
BIGDADDY: Ô tô thể thao bắn súng ĐEN (cực mạnh)
DARK RAIN: Hỗ trợ quân cung Composite Bowman (Lính đứng thứ 2 trong nhà cung) đi được trên biển.
E=MC2 TROOPER: Tạo ra Photon Man có sức công phá như ôtô.
FLYING DUTCHMAN: Thuyền bắn đá đi trên đất liền siêu mạnh
DARK RAIN: Cung A biến thành cây (máu và tầm xa đều tăng)
BLACK RIDER: Ngựa cung R chuyển thành ngựa cung C UPSIDFLINTMOBILE : Ngựa cung (ngựa R) chạy và bắn cực nhanh
HOYOHOYO: Giúp phù thuỷ nhanh hơn và khoẻ hơn (1000 máu)
MEDUSA:nông dân 3 đời
ICBM:máy tên lửa nhỏ bắn xa hơn
STEROIDS: đây là lệnh xây nhanh đế chế, hái hoa quả nhanh, đào vàng, chặt gỗ nhanh, đào đá nhanh, nói chung là tất cả đều nhanh trừ làm ruộng xây nhà, sửa nhà, thuyền và đánh nhau.
NO FOG: Bản đồ sáng

HARI KARI: Tự huỷ diệt

GAIA: Bạn điều khiển được thú vật, đây là một lệnh đế chế rất vui, nhưng bạn nên chú ý nếu sử dụng mã đế chế này bạn sẽ không thể điều khiển được nhà của bạn nữa.

RESIGN: Thua luôn

REVEAL MAP: Bản đồ đầy đủ
HOMERUN:Thắng luôn không cần đánh
(sử dụng trong chế độ đấu máy thôi)

lenh che-0
lenh che-0
lenh che-1
lenh che-1
lenh che-2
lenh che-2
lenh che-3
lenh che-3
lenh che-4
lenh che-4
lenh che-5
lenh che-5
lenh che-6
lenh che-6
lenh che-7
lenh che-7
lenh che-8
lenh che-8
lenh che-9
lenh che-9

Coin đầu tư cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Các mã lệnh của game đế chế Age of Empires – YouTube ứng với keyword .