ĐẠI ĐỒNG TIẾN – Giới thiệu công ty (TVC 2014) – YouTube

cty cp đại đồng tiến là từ khóa được tìm kiếm nhiều trong thời gian qua. Coin đầu tư giới thiệu bạn bài viết ĐẠI ĐỒNG TIẾN – Giới thiệu công ty (TVC 2014) – YouTube

Video ĐẠI ĐỒNG TIẾN – Giới thiệu công ty (TVC 2014) – YouTube

2,173 views • Dec 29, 2019 • Tên Đại Đồng Tiến thể hiện tâm huyết của (các) nhà sáng lập. Đó là sự đam mê và theo đuổi mục tiêu: kiến tạo những sản phẩm, những giá trị khác biệt và vượt trội dành cho mọi người.Hơn 30 năm phát triển, từ một tổ hợp sản xuất nhỏ, Đại Đồng Tiến đã bứt phá để trở thành công ty có thương hiệu dẫn đầu trong ngành công nghiệp sản xuất nhựa tại Việt Nam.Tiếp tục kiên định với tâm huyết từ những ngày khởi nghiệp, Đại Đồng Tiến luôn hướng tới các mục tiêu:

Giá trị cho cuộc sống
Sáng tạo từng ngày
Trách nhiệm với xã hội

CEO – Mr.Christopher Trinh

cty cp đại đồng tiến-0
cty cp đại đồng tiến-0
cty cp đại đồng tiến-1
cty cp đại đồng tiến-1
cty cp đại đồng tiến-3
cty cp đại đồng tiến-3
cty cp đại đồng tiến-4
cty cp đại đồng tiến-4
cty cp đại đồng tiến-6
cty cp đại đồng tiến-6
cty cp đại đồng tiến-7
cty cp đại đồng tiến-7
cty cp đại đồng tiến-8
cty cp đại đồng tiến-8
cty cp đại đồng tiến-9
cty cp đại đồng tiến-9

Coin đầu tư cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết ĐẠI ĐỒNG TIẾN – Giới thiệu công ty (TVC 2014) – YouTube ứng với keyword .