Đi rút bụi dừa thúi, bắt hà đỏ – YouTube

con hà sông là từ khóa được tìm kiếm nhiều trong thời gian qua. Coin đầu tư giới thiệu bạn bài viết Đi rút bụi dừa thúi, bắt hà đỏ – YouTube

Video Đi rút bụi dừa thúi, bắt hà đỏ – YouTube

42,013 views • Jul 3, 2019 • – Mấy ngày nay không đi câu cá được, nên đi rút bụi dừa thúi, kiếm mấy con hà bẹ để dành mốt đi câu Cá ngát nha AE
– Hà đỏ (trùng lá) thường có trong các bụi dừa nước chết nguyên bụi, lâu ngày bị thúi mục, hà đỏ vào đó làm ổ và ăn xác dừa thúi.
Hà đỏ chỉ có ở vùng nước nhiễm mặn, và nước lợ
– Đi bắt hà đỏ (trùng lá), mồi hà đỏ câu cá ngát, cá úc…

con hà sông-1
con hà sông-1
con hà sông-2
con hà sông-2
con hà sông-3
con hà sông-3
con hà sông-4
con hà sông-4
con hà sông-5
con hà sông-5
con hà sông-6
con hà sông-6
con hà sông-7
con hà sông-7
con hà sông-8
con hà sông-8
con hà sông-9
con hà sông-9

Coin đầu tư cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Đi rút bụi dừa thúi, bắt hà đỏ – YouTube ứng với keyword .