Ferdinand Magellan – Người Đầu Tiên Đi Vòng Quanh Thế Giới – YouTube

ph ma gien lan là từ khóa được tìm kiếm nhiều trong thời gian qua. Coin đầu tư giới thiệu bạn bài viết Ferdinand Magellan – Người Đầu Tiên Đi Vòng Quanh Thế Giới – YouTube

Video Ferdinand Magellan – Người Đầu Tiên Đi Vòng Quanh Thế Giới – YouTube

56,835 views • Mar 11, 2020 • Ferdinand Magellan – Người Đầu Tiên Đi Vòng Quanh Thế Giới

Vào thế kỷ XVI, khi mà sứ mệnh khám phá những vùng đất mới đang là gánh nặng với những nhà hàng hải Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha thì một hạm đội dưới sự dẫn dắt của Ferdinand Magellan đã làm nên một kỳ tích không tưởng vào thời bấy giờ khi lần đầu tiên đi một vòng quanh Trái Đất. Dù phải trả giá bằng chính tính mạng của mình nhưng những gì mà Magellan làm được thực sự đã thay đổi nhận thức của nhân loại.

Nguồn: bbc.co.uk, nghiencuuquocte.org, vnexpress.net, vi.wikipedia.org

ph ma gien lan-0
ph ma gien lan-0
ph ma gien lan-1
ph ma gien lan-1
ph ma gien lan-2
ph ma gien lan-2
ph ma gien lan-3
ph ma gien lan-3
ph ma gien lan-4
ph ma gien lan-4
ph ma gien lan-5
ph ma gien lan-5
ph ma gien lan-7
ph ma gien lan-7

Coin đầu tư cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Ferdinand Magellan – Người Đầu Tiên Đi Vòng Quanh Thế Giới – YouTube ứng với keyword .