Giải Mã Nhà LIÊU Hay VƯƠNG TRIỀU KHIẾT ĐAN – 331 Năm Từ Khi Kiến Quốc Đến Ngày Bại Vong – YouTube

nha lieu là từ khóa được tìm kiếm nhiều trong thời gian qua. Coin đầu tư giới thiệu bạn bài viết Giải Mã Nhà LIÊU Hay VƯƠNG TRIỀU KHIẾT ĐAN – 331 Năm Từ Khi Kiến Quốc Đến Ngày Bại Vong – YouTube

Video Giải Mã Nhà LIÊU Hay VƯƠNG TRIỀU KHIẾT ĐAN – 331 Năm Từ Khi Kiến Quốc Đến Ngày Bại Vong – YouTube

379,141 views • Mar 13, 2019 • Giải Mã Nhà LIÊU Hay VƯƠNG TRIỀU KHIẾT ĐAN – 331 Năm Từ Khi Kiến Quốc Đến Ngày Bại Vong
Nhà Liêu hay triều Liêu còn gọi là nước Khiết Đan ,là một triều đại phong kiến do người Khiết Đankiến lập trong lịch sử Trung Quốc, vận nước kéo dài từ năm 907 đến năm 1218, dài 331 năm, đối kháng kéo dài với triều Tống ở phía nam.

nha lieu-1
nha lieu-1
nha lieu-2
nha lieu-2
nha lieu-3
nha lieu-3
nha lieu-4
nha lieu-4
nha lieu-5
nha lieu-5
nha lieu-6
nha lieu-6
nha lieu-7
nha lieu-7
nha lieu-9
nha lieu-9

Coin đầu tư cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Giải Mã Nhà LIÊU Hay VƯƠNG TRIỀU KHIẾT ĐAN – 331 Năm Từ Khi Kiến Quốc Đến Ngày Bại Vong – YouTube ứng với keyword .