Khi nào cá nhân được làm cam kết 02/CK-TNCN để không phải khấu trừ 10% thuế TNCN – YouTube

cam kết thu nhập dưới 108 triệu là từ khóa được tìm kiếm nhiều trong thời gian qua. Coin đầu tư giới thiệu bạn bài viết Khi nào cá nhân được làm cam kết 02/CK-TNCN để không phải khấu trừ 10% thuế TNCN – YouTube

Video Khi nào cá nhân được làm cam kết 02/CK-TNCN để không phải khấu trừ 10% thuế TNCN – YouTube

1,065 views • Feb 24, 2019 • Video chia sẻ về trường hợp khi nào cá nhân được làm cam kết mẫu 02/ck-tncn để không phải khấu trừ 10% thuế tncn. Nếu anh chị em cô gì chú bác thấy hay thì hãy like, share và đăng ký kênh giúp mình tại đây nhé: https://bit.ly/2Dnn8DI.

FB cá nhận: http://bit.ly/2XanDsm
Cộng đồng Kế Toán Và thuế Việt Nam: http://bit.ly/2DVZsFl
Fanpage: http://bit.ly/2V5tVYv

Nội dung: theo hướng dẫn của Tổng cục thuế tại công văn 4389/TCT-TNCN ngày 08/11/2018, nếu cá nhân có thu nhập vãng lai trên 2 triệu đồng/lần thì được làm cam kết mẫu 02/ck-tncn và phải chịu trách nhiệm về cam kết, đồng thời cá nhân phải có mã số thuế trước khi làm cam kết.

Thẻ tags: cam kết 02/ck-tncn, không phải khấu trừ 10% thuế tncn, khi nào cá nhân được làm cam kết 02/ck-tncn, cách làm cam kết 02/ck-tncn như thế nào, mẫu cam kết 02/ck-tncn

Video chia sẻ về trường hợp khi nào cá nhân được làm cam kết mẫu 02/ck-tncn để không phải khấu trừ 10% thuế tncn là quan điểm cá nhân của mình khi tìm hiểu về các văn bản hướng dẫn, không đại diện cho bất cứ một tổ chức nào. Hy vọng mọi người ủng hộ

cam kết thu nhập dưới 108 triệu-0
cam kết thu nhập dưới 108 triệu-0
cam kết thu nhập dưới 108 triệu-1
cam kết thu nhập dưới 108 triệu-1
cam kết thu nhập dưới 108 triệu-2
cam kết thu nhập dưới 108 triệu-2
cam kết thu nhập dưới 108 triệu-3
cam kết thu nhập dưới 108 triệu-3
cam kết thu nhập dưới 108 triệu-4
cam kết thu nhập dưới 108 triệu-4
cam kết thu nhập dưới 108 triệu-5
cam kết thu nhập dưới 108 triệu-5
cam kết thu nhập dưới 108 triệu-6
cam kết thu nhập dưới 108 triệu-6
cam kết thu nhập dưới 108 triệu-7
cam kết thu nhập dưới 108 triệu-7
cam kết thu nhập dưới 108 triệu-8
cam kết thu nhập dưới 108 triệu-8

Coin đầu tư cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Khi nào cá nhân được làm cam kết 02/CK-TNCN để không phải khấu trừ 10% thuế TNCN – YouTube ứng với keyword .