MIA PHỔ ỨN – VỢ NGƯỜI TA | VÌ VĂN HẠNH (BẢN CHUẨN) – YouTube

vi van hanh là từ khóa được tìm kiếm nhiều trong thời gian qua. Coin đầu tư giới thiệu bạn bài viết MIA PHỔ ỨN – VỢ NGƯỜI TA | VÌ VĂN HẠNH (BẢN CHUẨN) – YouTube

Video MIA PHỔ ỨN – VỢ NGƯỜI TA | VÌ VĂN HẠNH (BẢN CHUẨN) – YouTube

3,061,975 views • Dec 3, 2016 • Facebook: https://www.facebook.com/hanh.vivan.92
Mp3 : Mia Phổ Ứn – Vì Văn Hạnh
http://nhaccuatui.com/bai-hat/mia-pho…

Mọi người like (thích), chia sẻ (share) và đặc biệt là ĐĂNG KÝ kênh cho Hạnh với nhé.
Cảm ơn mọi người nhiều!!!
Lời bài hát:
nặm ta ai coi tốc lông ,hùa trau ai pẹ xăng bơ nhăng , chơ nghin sàu va nọng chi au phua , khảy nọng chi pền mia sàu lẹo .nong chi pền pẳu huơn sau lẹo .nhăng côn liêu ai , chi dệt sư nọmg ơi
:lẻo mử cưới nọng cở họt ..kìn lảu muôn , côn xe côn khắp ..nhăng ai sưng dú nọ , chệt nặm ta ,cở pô ai bơ va sáu nọng ,,hua trau ai mặc nọng lài lài ,,khảy e va khót mặc sáu nọng cở bơ lấp lẻo
DK dnọng hặc ơi ca mư nị pay nọng pền mia sàu ,,
.nhăng xong chơ khạy nọng chi khửn xè tỏn pạu
.ca khảy bơ nhăng lẻo nọng ơi ,mử bườn hau chu mử hền căn
… bờ nhăng lẻo mư ai khắp hảu nọng phăng,chơ buôn
.. nọng ơi khay mưa hươn phùa lẹo nha lưm ai nơ ,,hua trau ai nhăng dú kem .nỏng chu mử ..pụ hư nong mi lài ẳn buôn
..xểm tang nọng lựa pay bờ muôn
..nọng nha lưm nơ ,tang ỷ nhăng mi phổ thả nọng ,, ,, byij vvgvdvc c vc ccf
Đoạn 2 : mư buơn chơ du kèm nọng ,e va ọ khót ai mặc nọng , khao va ai nả hai bơ va lảy ..thả mư nọng chi hụ tràu ai ,, thả mử nọng chi va mặc ai ,, khăm va bơ ngơ .pẹ xăng thả mử kìn cưới nọng ,,
ĐK : ( như trên )
DK dnọng hặc ơi ca mư nị pay nọng pền mia sàu ,,
.tẳng cẩu khửn chơ lau nọng chi pền pảu hươn sàu ,
.ca khảy chi bơ nhăng lẻo nọng ơi ,mử muôn trau
… bờ nhăng lẻo mư ai khắp hảu nọng phăng,chơ nọmg buôn
.. nọng ơi khay mưa hươn phùa lẹo nha lưm ai nơ ,,hua trau ai cho lau cở sắp lăng nỏng chu mử ..pụ hư nong mi lài ẳn buôn
..xểm tang nọng lựa pày bơ muôn
..nọng nha lưm nơ tang ỷ nhăng mi phổ thả

vi van hanh-0
vi van hanh-0
vi van hanh-1
vi van hanh-1
vi van hanh-2
vi van hanh-2
vi van hanh-3
vi van hanh-3
vi van hanh-4
vi van hanh-4
vi van hanh-5
vi van hanh-5
vi van hanh-6
vi van hanh-6
vi van hanh-7
vi van hanh-7
vi van hanh-8
vi van hanh-8
vi van hanh-9
vi van hanh-9

Coin đầu tư cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết MIA PHỔ ỨN – VỢ NGƯỜI TA | VÌ VĂN HẠNH (BẢN CHUẨN) – YouTube ứng với keyword .