Sản phẩm OCOP Núi Thành: Khẳng định giá trị sản vật địa phương – YouTube

ubnd huyen nui thanh là từ khóa được tìm kiếm nhiều trong thời gian qua. Coin đầu tư giới thiệu bạn bài viết Sản phẩm OCOP Núi Thành: Khẳng định giá trị sản vật địa phương – YouTube

Video Sản phẩm OCOP Núi Thành: Khẳng định giá trị sản vật địa phương – YouTube

983 views • Apr 5, 2021 • (QNO) – Qua 3 năm triển khai, đến nay, Chương trình mỗi xã một sản phẩm Núi Thành đã bắt đầu gặt hái những quả ngọt đầu tiên: nhiều sản phẩm đặc trưng đã có thương hiệu, chất lượng sản phẩm giành được niềm tin từ người tiêu dùng. Có được thành công này không chỉ từ sự nỗ lực không ngừng của các chủ thể tham gia OCOP mà còn từ sự hỗ trợ, xúc tiến tích cực của UBND tỉnh, UBND huyện Núi Thành trên nhiều phương diện.

ubnd huyen nui thanh-0
ubnd huyen nui thanh-0
ubnd huyen nui thanh-1
ubnd huyen nui thanh-1
ubnd huyen nui thanh-2
ubnd huyen nui thanh-2
ubnd huyen nui thanh-3
ubnd huyen nui thanh-3
ubnd huyen nui thanh-4
ubnd huyen nui thanh-4
ubnd huyen nui thanh-5
ubnd huyen nui thanh-5
ubnd huyen nui thanh-6
ubnd huyen nui thanh-6
ubnd huyen nui thanh-7
ubnd huyen nui thanh-7

Coin đầu tư cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Sản phẩm OCOP Núi Thành: Khẳng định giá trị sản vật địa phương – YouTube ứng với keyword .