Sau phúc thẩm, trùm ma túy Văn Kính Dương không thoát án tử hình | VTC Now – YouTube

văn án là từ khóa được tìm kiếm nhiều trong thời gian qua. Coin đầu tư giới thiệu bạn bài viết Sau phúc thẩm, trùm ma túy Văn Kính Dương không thoát án tử hình | VTC Now – YouTube

Video Sau phúc thẩm, trùm ma túy Văn Kính Dương không thoát án tử hình | VTC Now – YouTube

36,791 views • Premiered Apr 28, 2021 • VTC Now | Tòa phúc thẩm ngày 28/4 cho rằng hành vi phạm tội của Văn Kính Dương – trùm sản xuất thuốc lắc, và đồng phạm là đặc biệt nghiêm trọng nên tuyên y án tử hình.

(*) Theo dõi thêm tại www.vtcnow.net

#vtcnow #vtc1

văn án-0
văn án-0
văn án-1
văn án-1
văn án-2
văn án-2
văn án-3
văn án-3
văn án-4
văn án-4
văn án-5
văn án-5
văn án-6
văn án-6
văn án-7
văn án-7
văn án-8
văn án-8
văn án-9
văn án-9

Coin đầu tư cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Sau phúc thẩm, trùm ma túy Văn Kính Dương không thoát án tử hình | VTC Now – YouTube ứng với keyword .