Tại sao ống gang cầu được lựa chọn lắp đặt ở địa hình phức tạp…

ống gang cầu là từ khóa được tìm kiếm nhiều trong thời gian qua. Coin đầu tư giới thiệu bạn bài viết Tại sao ống gang cầu được lựa chọn lắp đặt ở địa hình phức tạp…

Video Tại sao ống gang cầu được lựa chọn lắp đặt ở địa hình phức tạp…

608 views • Jun 13, 2019 • Sự cố thất thoát nước tại cầu vượt Phú Thụy (Gia Lâm) vừa qua, không phải là do chất lượng đường ống, mà là do xe container làm sập hố van dẫn đến tuột mối nối van xả cặn DN400, còn đường ống đang sử dụng là ống gang cầu Xinxing được các chuyên gia đánh giá cao về chất lượng.

ống gang cầu-0
ống gang cầu-0
ống gang cầu-1
ống gang cầu-1
ống gang cầu-2
ống gang cầu-2
ống gang cầu-3
ống gang cầu-3
ống gang cầu-4
ống gang cầu-4
ống gang cầu-5
ống gang cầu-5
ống gang cầu-6
ống gang cầu-6
ống gang cầu-7
ống gang cầu-7
ống gang cầu-8
ống gang cầu-8

Coin đầu tư cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tại sao ống gang cầu được lựa chọn lắp đặt ở địa hình phức tạp… ứng với keyword .