Tinh Ve Noi Dau – Where Do We Go (Thanh Bui ft. Tata Young) – YouTube

tim ve noi hanh phuc là từ khóa được tìm kiếm nhiều trong thời gian qua. Coin đầu tư giới thiệu bạn bài viết Tinh Ve Noi Dau – Where Do We Go (Thanh Bui ft. Tata Young) – YouTube

Video Tinh Ve Noi Dau – Where Do We Go (Thanh Bui ft. Tata Young) – YouTube

22,810,313 views • May 10, 2012 • More information: http://www.soulacademy.com.vn/
Tinh Ve Noi Dau-Where Do We Go (Thanh Bui ft. Tata Young)
Credit:
EXECUTIVE PRODUCERS: THANH BUI & MYKE BROWN
MUSIC PRODUCERS: DUONG KHAC LINH & THANH BUI
SOUND ENGINEER: HOANG HUY LONG
TATA YOUNG VOCAL PRODUCER: BAVORNCHAI (KOK) SUKHSVASIT
VOCAL PRODUCERS: HOANG HUY LONG & THANH BUI
TATA YOUNG MANAGEMENT: MYKE BROWN
MASTERED BY: LEON ZERVOS 301 STUDIOS, AUSTRALIA
MUSIC & LYRICS BY: GEORGE HAMMOND- HAGAN, DEXTER WINFUL, TINA HARRIS & CARMEN REECE
PRODUCTION COMPANIES: SOUL ENTERTAINMENT CORPORATION & 365 AGENCY
VIETNAMESE TRANSLATION BY: HA QUANG MINH
PHOTOGRAPHY BY: VIET THI

tim ve noi hanh phuc-0
tim ve noi hanh phuc-0
tim ve noi hanh phuc-1
tim ve noi hanh phuc-1
tim ve noi hanh phuc-2
tim ve noi hanh phuc-2
tim ve noi hanh phuc-3
tim ve noi hanh phuc-3
tim ve noi hanh phuc-4
tim ve noi hanh phuc-4
tim ve noi hanh phuc-5
tim ve noi hanh phuc-5
tim ve noi hanh phuc-6
tim ve noi hanh phuc-6
tim ve noi hanh phuc-7
tim ve noi hanh phuc-7
tim ve noi hanh phuc-8
tim ve noi hanh phuc-8
tim ve noi hanh phuc-9
tim ve noi hanh phuc-9

Coin đầu tư cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tinh Ve Noi Dau – Where Do We Go (Thanh Bui ft. Tata Young) – YouTube ứng với keyword .