Tổng công ty Cổ phần May Nhà Bè 2020 (Vietsub) – YouTube

cty may nha be là từ khóa được tìm kiếm nhiều trong thời gian qua. Coin đầu tư giới thiệu bạn bài viết Tổng công ty Cổ phần May Nhà Bè 2020 (Vietsub) – YouTube

Video Tổng công ty Cổ phần May Nhà Bè 2020 (Vietsub) – YouTube

4,291 views • Jul 4, 2019 • TVC giới thiệu về NBC – Tổng công ty Cổ phần May Nhà Bè
Sau 46 năm, thành công lớn nhất của NBC là tạo được uy tín với khách hàng trong và ngoài nước về năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, đồng thời xây dựng được một đội ngũ vững mạnh, đoàn kết hướng đến những mục tiêu cao hơn.
Đến nay NBC đã phát triển thành một Tổng Công ty có 38 đơn vị và xí nghiệp thành viên, 30.000 cán bộ công nhân viên, 25.000 máy móc thiết bị chuyên dùng hiện đại hoạt động trên nhiều lĩnh vực với địa bàn trải rộng khắp cả nước.

cty may nha be-0
cty may nha be-0
cty may nha be-1
cty may nha be-1
cty may nha be-2
cty may nha be-2
cty may nha be-3
cty may nha be-3
cty may nha be-4
cty may nha be-4
cty may nha be-5
cty may nha be-5
cty may nha be-6
cty may nha be-6
cty may nha be-7
cty may nha be-7
cty may nha be-9
cty may nha be-9

Coin đầu tư cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tổng công ty Cổ phần May Nhà Bè 2020 (Vietsub) – YouTube ứng với keyword .