Tổng giám đốc EVN chia sẻ tại Chương trình đào tạo cán bộ quản lý cấp 2 – YouTube

tổng giám đốc evn là từ khóa được tìm kiếm nhiều trong thời gian qua. Coin đầu tư giới thiệu bạn bài viết Tổng giám đốc EVN chia sẻ tại Chương trình đào tạo cán bộ quản lý cấp 2 – YouTube

Video Tổng giám đốc EVN chia sẻ tại Chương trình đào tạo cán bộ quản lý cấp 2 – YouTube

790 views • Aug 6, 2021 • Sáng ngày 6/8, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân tham dự và chia sẻ kinh nghiệm tại Chương trình đào tạo cán bộ quản lý cấp 2 năm 2021 của EVN. Chương trình được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với sự tham dự của 44 học viên là cán bộ quản lý cấp 2 tại các đơn vị thuộc EVN trên 3 miền Bắc, Trung, Nam.

tổng giám đốc evn-0
tổng giám đốc evn-0
tổng giám đốc evn-1
tổng giám đốc evn-1
tổng giám đốc evn-2
tổng giám đốc evn-2
tổng giám đốc evn-3
tổng giám đốc evn-3
tổng giám đốc evn-4
tổng giám đốc evn-4
tổng giám đốc evn-5
tổng giám đốc evn-5
tổng giám đốc evn-6
tổng giám đốc evn-6
tổng giám đốc evn-7
tổng giám đốc evn-7
tổng giám đốc evn-8
tổng giám đốc evn-8
tổng giám đốc evn-9
tổng giám đốc evn-9

Coin đầu tư cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tổng giám đốc EVN chia sẻ tại Chương trình đào tạo cán bộ quản lý cấp 2 – YouTube ứng với keyword .