Trả lời về kỹ thuật và hướng dẫn về nuôi chồn mướp hiệu quả – YouTube

cách nuôi chồn mướp là từ khóa được tìm kiếm nhiều trong thời gian qua. Coin đầu tư giới thiệu bạn bài viết Trả lời về kỹ thuật và hướng dẫn về nuôi chồn mướp hiệu quả – YouTube

Video Trả lời về kỹ thuật và hướng dẫn về nuôi chồn mướp hiệu quả – YouTube

39,000 views • Jun 20, 2020 • Nuôi chồn mướp hiện nay rất hiệu quả, người nuôi có lãi mỗi năm hàng trăm triệu đồng, con giống không đủ bán cho các hộ nuôi. Chồn thịt hiện các nhà hàng ở Thành phố Hồ Chí ký kết tiêu thụ mỗi ngày khoảng 40 con chồn thương phẩm. Tuy nhiên để nuôi đạt hiệu quả cần nắm bắt kỹ thuật, cho ăn, chăm sóc, nắm được quy trình cho phối giống, chăm sóc con giống mới đạt được hiệu quả cao. Đồng thời việc nuôi chồn phải đăng ký với ngành Chuyên môn, khi được cấp giấy phép tiêu thụ sản phẩm mình mới tiêu thụ được chồn thương phẩm, còn không đăng ký khi phát hiện sẽ bị tịt thu và bị phạt tiền theo quy định của pháp luật. Chúc mọi người nuôi thành công và đạt hiệu quả. Những vấn đề chia sẽ quý vị có thể comment để có những thông tin hay và hữu ích để cùng phát triển!
https://youtu.be/DBcvM4MgCQM

cách nuôi chồn mướp-0
cách nuôi chồn mướp-0
cách nuôi chồn mướp-1
cách nuôi chồn mướp-1
cách nuôi chồn mướp-2
cách nuôi chồn mướp-2
cách nuôi chồn mướp-3
cách nuôi chồn mướp-3
cách nuôi chồn mướp-4
cách nuôi chồn mướp-4
cách nuôi chồn mướp-5
cách nuôi chồn mướp-5
cách nuôi chồn mướp-6
cách nuôi chồn mướp-6
cách nuôi chồn mướp-7
cách nuôi chồn mướp-7
cách nuôi chồn mướp-8
cách nuôi chồn mướp-8
cách nuôi chồn mướp-9
cách nuôi chồn mướp-9

Coin đầu tư cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Trả lời về kỹ thuật và hướng dẫn về nuôi chồn mướp hiệu quả – YouTube ứng với keyword .