Train Driver record SE3 Hue – Da Nang (2016) – YouTube

tàu đà nẵng nha trang là từ khóa được tìm kiếm nhiều trong thời gian qua. Coin đầu tư giới thiệu bạn bài viết Train Driver record SE3 Hue – Da Nang (2016) – YouTube

Video Train Driver record SE3 Hue – Da Nang (2016) – YouTube

652,219 views • Jan 2, 2017 • Thanks for friends Le Van Tung & Le Nhat Anh help me to take this historical video. 😀
December, 2016
Copyrights: Mars Hartdegen
Vietnam

0:01 Hue Railway Station
12:53 Huong Thuy Railway Station
27:40 Truoi Railway Station
41:10 Cau Hai Railway Station (TN2)
45:12 Phuoc Tuong Tunnel Pass
53:00 Thua Luu Railway Station
57:34 Phu Gia Tunnel Pass
1:01:00 Lang Co mountain area
1:06:19 A train crash E1 in 2005 A.D.
1:11:00 Lang Co Railway Station
1:14:07 Border of Thua Thien-Hue & Da Nang
1:15:00 Climbing Hai Van Pass
1:24:00 North Hai Van Railway Station
1:37:50 Hai Van Railway Station
1:40:05 The brake test operation prepares to fall
1:52:20 South Hai Van Railway Station
2:04:40 Kim Lien Railway Station
2:17:00 Thanh Khe Railway Station (SE2)
2:20:45 Da Nang Locomotive Enterprise
2:21:00 Da Nang Railway Station
2:22:30 Change locomotive

tàu đà nẵng nha trang-1
tàu đà nẵng nha trang-1
tàu đà nẵng nha trang-2
tàu đà nẵng nha trang-2
tàu đà nẵng nha trang-3
tàu đà nẵng nha trang-3
tàu đà nẵng nha trang-5
tàu đà nẵng nha trang-5
tàu đà nẵng nha trang-6
tàu đà nẵng nha trang-6
tàu đà nẵng nha trang-7
tàu đà nẵng nha trang-7
tàu đà nẵng nha trang-8
tàu đà nẵng nha trang-8
tàu đà nẵng nha trang-9
tàu đà nẵng nha trang-9

Coin đầu tư cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Train Driver record SE3 Hue – Da Nang (2016) – YouTube ứng với keyword .