Trình tự, Hồ sơ, thủ tục làm GIẤY CHỨNG NHẬN quyền sử dụng đất (Sổ hồng) lần đầu của một thửa đất – YouTube

hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu là từ khóa được tìm kiếm nhiều trong thời gian qua. Coin đầu tư giới thiệu bạn bài viết Trình tự, Hồ sơ, thủ tục làm GIẤY CHỨNG NHẬN quyền sử dụng đất (Sổ hồng) lần đầu của một thửa đất – YouTube

Video Trình tự, Hồ sơ, thủ tục làm GIẤY CHỨNG NHẬN quyền sử dụng đất (Sổ hồng) lần đầu của một thửa đất – YouTube

21,011 views • Apr 2, 2019 • NỘI DUNG CLIP HÔM NAY SẼ NÓI VỀ:
Trình tự, Hồ sơ, thủ tục làm GIẤY CHỨNG NHẬN quyền sử dụng đất (Sổ hồng) lần đầu của một thửa đất ĐÃ SỬ DỤNG ỔN ĐỊNH LÂU DÀI, không có tranh chấp mà chưa làm GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (thường gọi là Sổ hồng hay sổ đỏ). Trình tự như sau:

1. Đầu tiên người sử dụng đất lên chi nhánh VPĐK ĐĐ cấp huyện làm đơn nhờ cán bộ địa chính xuống đo đạc để xác lập thông tin thửa đất và sau đó xin trích lục bản đồ địa chính (có đóng phí).

2. Đến UBND xã làm đơn xin xác nhận nguồn gốc thửa đất để chứng minh người sdđ đã sử dụng ổn định lâu dài (căn cứ vào điều 101 Luật đất đai 2013)

3. Sau khi có (1) và (2) trên ta lập Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK (Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT phần phụ lục của thông tư này) nộp cho chi nhánh VPĐK DD cấp huyện ở Tổ tiếp nhận và trả kết quả. Tổ này sẽ in biên nhận hồ sơ, chuyển qua Tổ hành chính tổng hợp lưu hồ sơ, rồi chuyển cho Chuyên viên thụ lý (trong Tổ cấp GCN). Chuyên viên này sẽ gửi hồ sơ về UBND xã để xác minh, có tranh chấp hay không, có thuộc diện thế chấp hay niêm phong hay không.

4. UBND Xã sẽ lập danh sách cấp GCN có tên những người sdđ được cấp giấy lần đầu công khai tại UBND xã và làm phiếu lấy ý kiến khu dân cư để tìm xem có tồn tại tranh chấp hay không. Nếu không sẽ ra biên bản ko có tranh chấp, nếu có tranh chấp thì tiến hành điều tra và giải quyết tranh chấp.

5. Nếu không có tranh chấp hoặc đã giải quyết xong tranh chấp ổn thỏa, thì UBND xã lập tờ trình lên Chi nhánh VPĐK DD, về việc thửa đất đã được xác minh nguồn gốc, không tranh chấp, đề nghị cấp GNC cho người sdđ.

6. Chuyên viên thụ lý cấp GCN của chi nhánh VPĐK DD sẽ kiểm tra hồ sơ hợp lệ sẽ đánh phiếu chuyển có thông tin dữ liệu thửa đất đến chi cục thuế cấp huyện để xác định nghĩa vụ tài chính. Tại đây, chi cục thuế xác định tiền thuế và gửi thông báo nộp lệ phí trước bạ cho người sdđ.

7. Người sử dụng đất sẽ đóng lệ phí trước bạ này, sau đó chi cục thuế chuyển thông tin đã đóng lệ phí trước bạ này cho chuyên viên thụ lý của chi nhánh VPĐK DD và chi nhánh sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ đã đủ điều kiện cấp GCN đến Phòng TNMT. Tại đây, Phòng TNMT sẽ lập tờ trình lên UBND Huyện về việc cấp GCN cho người sdđ, chủ tịch UBND huyện ký tên đóng dấu lên GCN. và GCN được chuyển đến Tổ tiếp nhận và trả kết quả, đưa GCN đã cấp cho người sdđ.

hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu-0
hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu-0
hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu-1
hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu-1
hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu-2
hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu-2
hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu-4
hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu-4
hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu-5
hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu-5
hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu-6
hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu-6
hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu-7
hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu-7
hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu-8
hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu-8
hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu-9
hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu-9

Coin đầu tư cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Trình tự, Hồ sơ, thủ tục làm GIẤY CHỨNG NHẬN quyền sử dụng đất (Sổ hồng) lần đầu của một thửa đất – YouTube ứng với keyword .