Từ vựng tiếng anh chuyên về vải: Tên, phân loại vải, đọc hiểu thông số vải – YouTube

vải nhung tiếng anh là từ khóa được tìm kiếm nhiều trong thời gian qua. Coin đầu tư giới thiệu bạn bài viết Từ vựng tiếng anh chuyên về vải: Tên, phân loại vải, đọc hiểu thông số vải – YouTube

Video Từ vựng tiếng anh chuyên về vải: Tên, phân loại vải, đọc hiểu thông số vải – YouTube

2,882 views • Nov 8, 2020 • Trong ngành may mặc, thành phần quan trọng nhất là vải. Nếu hiểu sâu về vải sẽ giúp các bạn QLĐH thuận tiện khi làm việc với khách hàng và nhà cung cấp vải về: Báo giá, thời gian sản xuất, sourcing loại vải đó ở đâu? Cần phải làm những loại test gì?
Đồng thời hiểu sâu về vải còn giúp cả QLĐH và QA/QC kiểm soát được cấu trúc, kiểu dáng, độ co, thông số và những lỗi thường gặp đối với từng loại vải.
Tuy nhiên theo mình thấy và đặc biệt là trong những buổi video call học nhóm với các bạn học viên QLĐH, học viên QA/QC chưa nắm được nhiều về vải. Chính vì vậy mình làm video này giúp các bạn bước đầu về những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành vải, tên, phân loại các loại vải và bước đầu đọc hiểu những ký hiệu về thông số và cấu trúc vải. Còn trong các khóa học mình sẽ chia sẻ sâu hơn về: Quy trình sản xuất sợi, quy trình sản xuất vải dệt thoi, dệt kim, phân biệt và đặc tính của từng loại vải.

vải nhung tiếng anh-0
vải nhung tiếng anh-0
vải nhung tiếng anh-1
vải nhung tiếng anh-1
vải nhung tiếng anh-2
vải nhung tiếng anh-2
vải nhung tiếng anh-3
vải nhung tiếng anh-3
vải nhung tiếng anh-6
vải nhung tiếng anh-6
vải nhung tiếng anh-7
vải nhung tiếng anh-7
vải nhung tiếng anh-8
vải nhung tiếng anh-8
vải nhung tiếng anh-9
vải nhung tiếng anh-9

Coin đầu tư cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Từ vựng tiếng anh chuyên về vải: Tên, phân loại vải, đọc hiểu thông số vải – YouTube ứng với keyword .