VIAC – IFC | Diễn giả Nguyễn Thị Mai | Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại – YouTube

nghị định 22/2017 là từ khóa được tìm kiếm nhiều trong thời gian qua. Coin đầu tư giới thiệu bạn bài viết VIAC – IFC | Diễn giả Nguyễn Thị Mai | Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại – YouTube

Video VIAC – IFC | Diễn giả Nguyễn Thị Mai | Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại – YouTube

210 views • Jun 6, 2017 • Trong thời gian gần đây, việc giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng đang trở thành một trong những vấn đề nóng, thu hút sự quan tâm của xã hội. Trên thế giới hiện nay, các ngân hàng, tổ chức tín dụng đã và đang hướng đến những phương thức giải quyết tranh chấp mới, với nhiều ưu điểm nổi trội như hòa giải hoặc trọng tài thương mại.
Với mong muốn tạo một diễn đàn thông tin chuyên sâu, trao đổi cởi mở về các phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả bên cạnh phương thức tòa án truyền thống, VIAC phối hợp cùng Tổ chức tài chính quốc tế IFC tổ chức hội thảo “Benefits and Challenges of Using ADR for Banking Disputes”
__________
Thông tin chi tiết và tài liệu hội thảo xem tại:

nghị định 22/2017-0
nghị định 22/2017-0
nghị định 22/2017-1
nghị định 22/2017-1
nghị định 22/2017-2
nghị định 22/2017-2
nghị định 22/2017-3
nghị định 22/2017-3
nghị định 22/2017-4
nghị định 22/2017-4
nghị định 22/2017-5
nghị định 22/2017-5
nghị định 22/2017-6
nghị định 22/2017-6
nghị định 22/2017-7
nghị định 22/2017-7
nghị định 22/2017-8
nghị định 22/2017-8
nghị định 22/2017-9
nghị định 22/2017-9

Coin đầu tư cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết VIAC – IFC | Diễn giả Nguyễn Thị Mai | Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại – YouTube ứng với keyword .