VLOG #183: Sân bay mô hình độc đáo nhất Việt Nam | Yêu Máy Bay – YouTube

mo hinh san bay là từ khóa được tìm kiếm nhiều trong thời gian qua. Coin đầu tư giới thiệu bạn bài viết VLOG #183: Sân bay mô hình độc đáo nhất Việt Nam | Yêu Máy Bay – YouTube

Video VLOG #183: Sân bay mô hình độc đáo nhất Việt Nam | Yêu Máy Bay – YouTube

160,555 views • Sep 6, 2018 • I had a chance to visit Mr. Phan Ngoc Thiet in a small alley in Da Nang City (Vietnam). For passing years, he has been holding the Vietnam record for the biggest aircraft model collection.

He started building his model airport since 2000 and until now he owns 1225 model aircraft.

mo hinh san bay-0
mo hinh san bay-0
mo hinh san bay-1
mo hinh san bay-1
mo hinh san bay-3
mo hinh san bay-3
mo hinh san bay-4
mo hinh san bay-4
mo hinh san bay-5
mo hinh san bay-5
mo hinh san bay-6
mo hinh san bay-6
mo hinh san bay-7
mo hinh san bay-7
mo hinh san bay-8
mo hinh san bay-8
mo hinh san bay-9
mo hinh san bay-9

Coin đầu tư cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết VLOG #183: Sân bay mô hình độc đáo nhất Việt Nam | Yêu Máy Bay – YouTube ứng với keyword .