VNPT-eCabinet. 1. Chức năng văn thư – YouTube

ecabinet.vn là từ khóa được tìm kiếm nhiều trong thời gian qua. Coin đầu tư giới thiệu bạn bài viết VNPT-eCabinet. 1. Chức năng văn thư – YouTube

Video VNPT-eCabinet. 1. Chức năng văn thư – YouTube

307 views • Feb 3, 2021 • 1/ Chức năng văn thư, văn phòng
– Xem, tải tài liệu
– Gán tham dự
2/ Chức năng lãnh đạo
– Xác nhận tham gia / báo vắng (Điểm danh)
– Xem tài liệu họp, ghi chú vào tài liệu
– Đăng ký phát biểu
– Lấy ý kiến, biểu quyết

Danh sách phát: https://www.youtube.com/playlist?list…

ecabinet.vn-0
ecabinet.vn-0
ecabinet.vn-1
ecabinet.vn-1
ecabinet.vn-2
ecabinet.vn-2
ecabinet.vn-3
ecabinet.vn-3
ecabinet.vn-4
ecabinet.vn-4
ecabinet.vn-5
ecabinet.vn-5
ecabinet.vn-6
ecabinet.vn-6
ecabinet.vn-7
ecabinet.vn-7
ecabinet.vn-8
ecabinet.vn-8
ecabinet.vn-9
ecabinet.vn-9

Coin đầu tư cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết VNPT-eCabinet. 1. Chức năng văn thư – YouTube ứng với keyword .