(VTC14)_Cảnh giác với những cuộc gọi đến có đầu số lạ – YouTube

gọi nước ngoài là từ khóa được tìm kiếm nhiều trong thời gian qua. Coin đầu tư giới thiệu bạn bài viết (VTC14)_Cảnh giác với những cuộc gọi đến có đầu số lạ – YouTube

Video (VTC14)_Cảnh giác với những cuộc gọi đến có đầu số lạ – YouTube

82,815 views • Nov 17, 2016 • (VTC14) – Gần đây, nhiều thuê bao di động đã nhận được cuộc gọi từ các số điện thoại lạ có đầu số quốc tế như 224, 252, 232… Theo nhận định của các chuyên gia, đây là hình thức lừa đảo ăn cắp cước viễn thông từ các đầu số vệ tinh. Người nghe sẽ mất khá nhiều tiền nếu như thực hiện cuộc gọi lại.

gọi nước ngoài-0
gọi nước ngoài-0
gọi nước ngoài-1
gọi nước ngoài-1
gọi nước ngoài-2
gọi nước ngoài-2
gọi nước ngoài-3
gọi nước ngoài-3
gọi nước ngoài-4
gọi nước ngoài-4
gọi nước ngoài-5
gọi nước ngoài-5
gọi nước ngoài-6
gọi nước ngoài-6
gọi nước ngoài-7
gọi nước ngoài-7
gọi nước ngoài-8
gọi nước ngoài-8
gọi nước ngoài-9
gọi nước ngoài-9

Coin đầu tư cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết (VTC14)_Cảnh giác với những cuộc gọi đến có đầu số lạ – YouTube ứng với keyword .