(VTC14)_Chung cư và những xung đột lợi ích – YouTube

xung đột lợi ích là từ khóa được tìm kiếm nhiều trong thời gian qua. Coin đầu tư giới thiệu bạn bài viết (VTC14)_Chung cư và những xung đột lợi ích – YouTube

Video (VTC14)_Chung cư và những xung đột lợi ích – YouTube

601 views • Dec 20, 2015 • (VTC14) – Thời gian vừa qua, hàng loạt những vụ cư dân tập trung phản đối đơn vị chủ đầu tư, liên quan đến diện tích đất chung riêng, phí quản lý, phí bảo trì hay cắt xén diện tích chung cư để kinh doanh…diễn ra liên tục tại TP HCM. Có thể kể đến như Era Town, 4S….tất cả đều dẫn đến một cuộc sống bất an, thậm chí đã có những hậu quả nặng nề cho sự an toàn của cư dân.

xung đột lợi ích-0
xung đột lợi ích-0
xung đột lợi ích-1
xung đột lợi ích-1
xung đột lợi ích-2
xung đột lợi ích-2
xung đột lợi ích-3
xung đột lợi ích-3
xung đột lợi ích-4
xung đột lợi ích-4
xung đột lợi ích-5
xung đột lợi ích-5
xung đột lợi ích-6
xung đột lợi ích-6
xung đột lợi ích-7
xung đột lợi ích-7
xung đột lợi ích-8
xung đột lợi ích-8
xung đột lợi ích-9
xung đột lợi ích-9

Coin đầu tư cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết (VTC14)_Chung cư và những xung đột lợi ích – YouTube ứng với keyword .