VƯU LỆ QUYÊN, Biti’s CEO, Biti’s Hunter – YouTube

vưu lệ quyên là từ khóa được tìm kiếm nhiều trong thời gian qua. Coin đầu tư giới thiệu bạn bài viết VƯU LỆ QUYÊN, Biti’s CEO, Biti’s Hunter – YouTube

Video VƯU LỆ QUYÊN, Biti’s CEO, Biti’s Hunter – YouTube

2,990 views • Premiered Jan 28, 2021 • Dear valued clients and viewers,

Vưu Lệ Quyên Biti’s CEO shares her wonderful perspectives on life and business. Biti’s is a famous family business brand in Vietnam that produces and exports footwear globally.

This talk show is protected by Vietnam and international copyright laws. Any portion or duplicate of this show without permission is strictly prohibited.
——————————————————————————-
Chào quý vị,

Vưu Lệ Quyên tổng giám đốc của Biti’s chia sẻ những khía cạnh tuyệt vời về cuộc sống và kinh doanh. Biti’s là một thương hiệu doanh nghiệp gia đình nổi tiếng tại Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất và xuất khẩu giày dép toàn cầu.

Talk show này được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và quốc tế. Tất cả mọi sao chép một phần hay nguyên bản không được phép của Quang Vinh đều bị cấm tuyệt đối.

Best regards,
Quang Vinh
Founder

CNES EXECUTIVE SEARCH
Financial Consumer Technology

QV CAPITAL
Equity Real Estate Commodity
Private Wealth Management
Financial & Strategic Advisory

QV COFFEE
Artisanal Arabica from Dalat of Vietnam

THE QV SHOW Leadership Economics Finance
Visionary Executive Talk Show

ARTISTIC LANDSCAPE PORTFOLIO
Transform Spaces Into Dreams

For inquiry, please email: qv@cne-s.com

Please visit: http://cne-s.com/ for more information

#theqvshow #leadership #economics #finance #qvcoffee #qvcapital #executivesearch #mangii #footwear #bitis #bitishunter #global #export #VietnamGDP #topcompaniesinVietnam #chairman #CEO #chutichhoidongquantri
_________________________________________________________

Quý vị là những tổ chức và có nhu cầu trở thành nhà tài trợ trên THE QV SHOW, vui lòng liên hệ Quang Vinh qua email.

Email: qv@cne-s.com

For institutional sponsorship on THE QV SHOW, please contact Quang Vinh by email.

_________________________________________________________

Host & Executive Producer : Quang Vinh
Assistant Executive Producer: Thiên Kim
Suit & Shoes: ManGii (228 Le Thanh Ton Street, District 1, HCMC, Vietnam)
Camera & Editor: Đại-Hoàng-Bền-Trung
Sponsor: CNES Executive Search, QV Capital, QV Coffee

Music credit: Revolution Now by Josh Woodward
Free Download: http://joshwoodward.com/

“Đi Để Trở Về” music video is a property of Biti’s.

vưu lệ quyên-0
vưu lệ quyên-0
vưu lệ quyên-1
vưu lệ quyên-1
vưu lệ quyên-2
vưu lệ quyên-2
vưu lệ quyên-3
vưu lệ quyên-3
vưu lệ quyên-4
vưu lệ quyên-4
vưu lệ quyên-5
vưu lệ quyên-5
vưu lệ quyên-6
vưu lệ quyên-6
vưu lệ quyên-7
vưu lệ quyên-7
vưu lệ quyên-8
vưu lệ quyên-8
vưu lệ quyên-9
vưu lệ quyên-9

Coin đầu tư cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết VƯU LỆ QUYÊN, Biti’s CEO, Biti’s Hunter – YouTube ứng với keyword .